Navigeren door de digitale financiële transformatie

Een aantal inzichten die CFO's konden opdoen tijdens Workday Elevate.

Door Elif Pessers, Managing Director bij Workday

In een tijd waarin technologische ontwikkelingen de wereld in een stroomversnelling brengen, wordt er veel gesproken over hoe de toekomst van financieel management eruit zal zien. Dit onderwerp stond ook centraal tijdens Workday Elevate in Utrecht, waar ruim 300 professionals samenkwamen om de impact van de technologische evolutie op de financefunctie te verkennen. Dit artikel biedt een overzicht van de inzichten die tijdens dit evenement zijn gedeeld, specifiek gericht op de CFO en financieel manager.

Het transformeren van de financefunctie

De bijeenkomst in Utrecht onderstreepte dat we ons bevinden op een keerpunt van een van de meest significante technologische veranderingen in de geschiedenis. Kunstmatige intelligentie, machine learning en automatisering transformeren niet alleen onze benadering van werk, maar herdefiniëren ook de manier waarop financeprofessionals waarde beheren en creëren. Deze technologieën bieden nieuwe kansen voor efficiëntie en innovatie, maar brengen ook uitdagingen met zich mee, die ons dwingen traditionele financiële strategieën en processen te optimaliseren.

Een voorbeeld van een financiële strategie die heroverwogen moet worden, is de benadering van risicomanagement. Met de integratie van geavanceerde analytics en machine learning kunnen organisaties vandaag de dag proactief risico’s identificeren en mitigeren, voordat ze impact hebben op de bedrijfsvoering. Dit betekent een verschuiving van een reactieve naar een proactieve risicobeheersing, waarbij voorspellende modellen en realtime data-analyse centraal staan.

Een ander gebied dat om heroverweging vraagt, is de strategie rondom financiële planning en analyse (FP&A). Traditioneel is FP&A vaak een tijdrovend proces, gebaseerd op historische data en met een beperkte mogelijkheid tot scenario-analyse. Door gebruik te maken van AI en automatisering kunnen financiële teams dynamische modellen ontwikkelen die realtime gegevens integreren, waardoor snellere en meer accurate forecasts mogelijk worden. Dit stelt organisaties in staat om flexibeler te reageren op marktveranderingen.

Cashflowbeheer is eveneens een aspect dat door technologische innovaties wordt getransformeerd. Automatisering en AI kunnen helpen bij het optimaliseren van betalingsprocessen, het verbeteren van de nauwkeurigheid van cashflowprognoses en het verminderen van het werkkapitaal. Dit leidt tot een efficiënter beheer van liquide middelen en draagt zo bij aan een verbeterde financiële gezondheid van de organisatie.

Ten slotte wordt ook de interactie met en rapportage aan stakeholders getransformeerd door technologie. Digitale dashboards en interactieve rapportagetools stellen financeprofessionals in staat om complexe financiële data op een toegankelijke en inzichtelijke manier te presenteren. Dit verbetert niet alleen de communicatie met interne en externe stakeholders, maar faciliteert ook een meer datagedreven besluitvormingsproces.

Het belang van continu leren

Een belangrijk onderwerp dat naar voren kwam tijdens Workday Elevate is het belang van levenslang leren binnen de financiële functie. De competenties die vandaag waardevol zijn, kunnen morgen verouderd zijn. Daarnaast wordt de rol van technologie steeds belangrijker, waardoor er meer nadruk komt te liggen op vaardigheden op het gebied van (big)data en analytics. Dit vraagt om een cultuur van continu leren en ontwikkelen. Tijdens Workday Elevate lieten we door middel van een live demo zien hoe onze technologie kan worden ingezet om gepersonaliseerde leertrajecten te ontwikkelen die mensen helpt met het ontwikkelen van de  vaardigheden die ze in de toekomst nodig zullen hebben.

CFO’s als strategen en vernieuwers

De huidige technologische verschuiving vereist van CFO’s en financiële managers een nieuwe rol: die van strateeg en vernieuwer. Het vraagt om leiders die verder kijken dan de traditionele rol van risicobeheer en compliance, om zich meer te kunnen richten op strategische bedrijfsvoering en waardecreatie. Het vraagt om leiders die technologische innovaties omarmen, een leercultuur bevorderen en datagedreven besluitvorming integreren in het dagelijks functioneren van hun teams. We gaan graag met je in gesprek over hoe de software van Workday de belangrijkste katalysator kan zijn voor deze verandering.

Voor meer informatie over hoe Workday jouw financiële transformatie kan ondersteunen, bezoek www.workday.com/nl.

 

Gerelateerde artikelen