Network Intelligence: Nieuwe realiteit vraagt om nieuw ecosysteem

In de ideale wereld zou er een ecosysteem moeten zijn waarin organisaties (gecontroleerd) data – of inzichten uit die data – met elkaar kunnen delen.

Door Sander Klous en Nart WielaardWe leven in een tijd waarin grenzen tussen organisaties vervagen. Een tijd waarin delen gelijk staat aan vermenigvuldigen. Een tijd waarin open source het nieuwe alternatief is voor een patentaanvraag. En een tijd waarin de inzet van Big Data geweldige nieuwe vormen van toegevoegde waarde biedt. Dat vraagt om andere vormen van samenwerken en organiseren tussen (keten)partners. Wat we nodig hebben is een ecosysteem met waarborgen voor verantwoord gebruik van data (analyse) en prikkels voor kwaliteit en innovatie. Zodat partijen heel eenvoudig kunnen inpluggen. Het goede nieuws: Big Data gaat steeds meer van tekentafel naar praktische toepassing. Voorbeelden van toepassingen zijn er te over: We kunnen beter inzicht krijgen in klantgedrag en dat gedrag ook voorspellen, we kunnen onderhoudsbehoeften van installaties of auto’s voorspellen en we kunnen radicaal persoonlijk maatwerk in de medische zorg realiseren. Steeds meer organisaties zien het potentieel en zetten hoog in op het ontdekken van de mogelijkheden van Big Data. Het slechte nieuws: Dat levert soms behoorlijk wat hoofdbrekens op, onder meer omdat de echte waarde van Big Data vaak zit in de combinatie van (inzichten uit) databronnen en analyses van binnen en buiten de organisatie. Denk bijvoorbeeld aan de sprong voorwaarts die er gemaakt kan worden in het verbeteren van medische diagnoses en behandelingen. Die sprong is alleen maar mogelijk als we inzichten in data (geanonimiseerd) uit verschillende bronnen combineren. Uitzonderingen daargelaten bestaan er nog geen goed werkbare afspraken over hoe we inzichten uit die bronnen op een verantwoorde, gecontroleerde en snelle manier bij elkaar kunnen brengen. Het gevolg is dat partijen steeds opnieuw een gelegenheidscoalitie moeten smeden met een (of meerdere) andere partij(en) en dus eigenlijk het wiel opnieuw uitvinden ten aanzien van onder meer de technologie om data en inzichten te delen, de te gebruiken analysesoftware en algoritmen, de waarborgen voor persoonlijke privacy en de afspraken over de condities voor het gebruik van de data. Het gevolg is dat er nogal eens ‘ongevallen’ plaatsvinden doordat één of meer van deze aspecten niet goed geregeld zijn. Organisaties zijn niet altijd transparant over wat ze met data doen, nemen de privacy van de burger niet serieus of maken gebruik van slecht doordachte toepassingen voor data-analyse. Dat heeft niet alleen de nodige reputatieschade tot gevolg maar zet helaas ook met enige regelmaat een rem op de ontwikkeling van Big Data.EcosysteemDat moet anders kunnen, zeker nu de informatiemaatschappij volwassen lijkt te worden. In de ideale wereld zou er een ecosysteem moeten zijn waarin organisaties (gecontroleerd) data – of inzichten uit die data – met elkaar kunnen delen. Een ecosysteem waarin verschillende opties bestaan over de voorwaarden en de wijze waarop data wordt gedeeld. In die ideale omgeving krijgt iedereen bovendien de ruimte om toepassingen te bouwen met behulp van beschikbare data. De een zal bijvoorbeeld mogelijkheden zien voor een app die de files beter voorspelt op basis van locatiedata in combinatie met meteorologische data, een ander zal zich richten op modellen om op basis van data te komen tot beter onderbouwde investeringsbeslissingen.__________________________________________________________________________________  Bezoek Big Data Day op 30 maart 2016 – Eindelijk praktische antwoordenBig Data & Analytics verandert continu uw werk. Ruim 85 procent van de financials wil daarom verregaand investeren in deze capaciteit. Maar hoe begint u? Hoe werkt het? Wat kost het? U ontdekt het op 30 maart 2016 tijdens Big Data Day, een uniek event voor CFO’s en controllers. Leer via praktijkvoorbeelden en verhalen van top experts hoe u Big Data & Analytics succesvol toepast. Zij helpen u om het laag hangende fruit direct te plukken. Schrijf u nu in.__________________________________________________________________________________  De deelnemers aan het ecosysteem bieden de data die daarvoor nodig zijn aan en stellen de voorwaarden aan het gebruik ervan. Hierbij zijn verschillende vormen mogelijk, variërend van ongelimiteerd kosteloos gebruik tot en met betaalde abonnementsstructuren of een beperking tot geanonimiseerde data. Zodra zo’n ecosysteem vorm krijgt ontstaan er ook prikkels om het steeds beter te maken. Het prikkelt immers de innovatie: als zowel idee als uitvoering goed is, dan zal de gemeenschap de toepassing omarmen. Is dat niet het geval, dan zal de toepassing vanzelf een stille dood sterven. Het effect: Nuttige of leuke applicaties komen ‘vanzelf’ boven drijven en andere verdwijnen naar de achtergrond. Een reviewmodel waarbij gebruikers ratings en recensies geven om hun ervaringen te delen kan daarbij helpen. Het mechanisme van de wisdom of the crowds scheidt het kaf van het koren.CommunityDat mechanisme kan niet alleen vanuit de gebruikers een rol spelen, maar ook vanuit de community van ontwikkelaars. Data-analyse is immers veel meer dan number crunching door krachtige computers. Het succes ervan staat of valt met data-scientists die met verstand van zaken toepassingen bouwen en daarmee voorkomen dat er onzinnige verbanden worden gelegd. Immers, zoals de Amerikanen treffend zeggen: ‘A fool with a tool is still a fool’. De moeilijkheid zit bij data-analyse vooral in het onbevooroordeeld kunnen begrijpen of interpreteren van de resultaten. Juist daarom is het zo belangrijk dat data-scientists elkaars werk in het ecosysteem gaan beoordelen en (onderdelen ervan) gebruiken. Organisaties kunnen zich zelfs gaan specialiseren op het beoordelen van de kwaliteit van analyses en daarmee een belangrijke bijdrage leveren aan verantwoord hergebruik. Zo kan een toepassing voor voorspellend onderhoud bij auto’s wellicht worden hergebruikt in andere sectoren, omdat algoritmes gelijksoortig zijn. En een toepassing die bij de ene energiemaatschappij goed werkt voor het monitoren en controleren van de facturering van het verbruik, zal wellicht ook bruikbaar zijn voor een andere energiemaatschappij, waardoor de kosten van ontwikkeling kunnen worden verdeeld over meerdere afnemers. __________________________________________________________________________________Ontdek de power van Big DataBig Data een hype? Het is uw corebusiness en verantwoordelijkheid. Succesvolle financials zetten Big Data in om te innoveren en nieuwe mogelijkheden te ontdekken. Ook u moet meer doen dan rapporteren van het verleden. Volg daarom de succesvolle training Training Big Data voor Financials. Signaleer en doorgrond eerder trends en vergroot structureel de nauwkeurigheid van uw forecast. Meld u vandaag nog aan.__________________________________________________________________________________ Zo’n ecosysteem zorgt dus dat populaire en kwalitatief goede toepassingen komen bovendrijven en in andere domeinen omarmd. Kortom, we hebben dus een nieuw fundament nodig om (keten)partners veel intensiever en gemakkelijker te laten samenwerken. Wat we nodig hebben is een ecosysteem waarin partijen – overheden, bedrijven, programmeurs, data scientists, belangengroepen, juristen, gebruikers – eenvoudig kunnen samenwerken aan goede Big Data toepassingen. Een ecosysteem waarin de partijen die data bezitten – variërend van telecombedrijven, banken, overheden tot internetbedrijven – op een verantwoorde manier tot inzichten kunnen komen en die inzichten ook op de juiste manier beschikbaar kunnen stellen. De ontwikkeling van dit ecosysteem is niet alleen nodig – en/of onvermijdelijk? – omdat Big Data een steeds grotere rol speelt in de samenleving, maar ook omdat ondernemen zich steeds meer in platforms afspeelt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de haast eindeloze hoeveelheid nieuwe business modellen die in de deeleconomie ontstaan, variërend van de bekende bedrijven Uber en AirBnB tot kleinere initiatieven als Peerby – een Nederlandse startup die het mogelijk maakt dat mensen in elkaars buurt spullen als boormachines of fietsdragers lenen in plaats van kopen. Stuk voor stuk gaan deze initiatieven uit van een nieuwe netwerksamenleving waar technologie en sociale media nieuwe mogelijkheden voor communicatie en samenwerking bieden. Die ontwikkeling speelt in veel breder verband. Als we de goederenlogistiek in Nederland bijvoorbeeld beter willen organiseren op basis van data-analyse, zullen we een ecosysteem nodig hebben waarin havenbedrijven, luchthavens en logistieke partners aansluiten en (inzichten uit) data delen.Open platformZo’n ecosysteem is voor een deel nog een wensdroom. Toch is het bepaald geen ondenkbaar scenario en op diverse terreinen wordt er op dit moment aan gewerkt. KPMG investeert in KAVE, een open source platform dat een aantal elementen van het genoemde ecosysteem al biedt. Op de website algorithmia.com wordt een open marktplaats gebouwd voor algoritmen. En ook de strategie van Tesla topman Elon Musk is veelzeggend. Hij kondigde in een blog aan dat Tesla niet langer patenten op technologie voor elektrische auto’s te vuur en te zwaard gaat beschermen maar iedereen vrijelijk – onder bepaalde voorwaarden – toestaat de patenten te gebruiken. Musk begrijpt als geen ander – zeker gezien zijn eerdere ervaringen bij het opzetten van het platform van PayPal – dat hij in het huidige economische tijdperk eerst moet zorgen dat er een omvangrijk en goed werkend platform ontstaat voordat er sprake kan zijn van een serieuze en lucratieve business. Zijn eerste zorg is dus dat er een goed platform komt waaraan iedereen een bijdrage kan leveren. Alleen dan kan de gewenste schaalgrootte ontstaan. Stuk voor stuk zijn het signalen dat het ecosysteem eraan komt en dat organisaties daarin op andere manieren met elkaar samenwerken dan ze nu gewend zijn.Sander Klous en Nart Wielaard zijn auteurs van de bestseller ‘Wij zijn Big Data ’  

Gerelateerde artikelen