Strak werkkapitaalmanagement is altijd lonend

Met het aantrekken van de economie laten de bedrijven de financiële teugels weer voorzichtig vieren. Uit onderzoek van PwC naar de ontwikkeling van werkkapitaal in Nederland en België blijkt dat het totale aantal werkkapitaaldagen het afgelopen jaar met bijna vijf dagen is toegenomen van gemiddeld 32 dagen in 2014 naar 37 dagen in 2015.

Door Sander Vrolijk

Je kunt je afvragen of het een teken van economisch herstel is dat bedrijven zich blijkbaar kunnen veroorloven dat meer cash vast zit in voorraden of vorderingen of dat het een gevolg is van andere interesses die de aandacht voor werkkapitaal naar de achtergrond dringen. 

Komende uit een economische crisis is het logisch dat bedrijven hun voorraden, die gedurende de crisis tot een minimum zijn teruggebracht, weer op peil brengen om tijdig te kunnen reageren op kansen die zich voordoen. Daarbij komt volgens PwC dat voorraden door de toenemende globalisering waarbij onderdelen of handelsvoorraden niet meer uit de buurt komen, maar uit China of andere emerging markets waardoor zij langer onderweg zijn.  Zodra de goederen op transport worden gesteld, komen ze als voorraad op de balans van de ondernemer. Een reis van China naar Rotterdam duurt al snel zes weken. Dit is een positieve verklaring voor het oplopende werkkapitaal.

Daarnaast zijn ook de debiteurenstanden in Nederland het afgelopen jaar licht toegenomen en slagen bedrijven er in de rekeningen van hun leveranciers later te betalen. Dat laatste gebeurt in toenemende mate via alternatieve financieringsmogelijkheden.  

Hoewel de onderliggende factoren voor een minder strakke beheersing van het werkkapitaal overwegend positief zijn is de uitkomst niet onverdeeld positief. Een strakke beheersing van het werkkapitaal is ook een indicator van hoe goed een onderneming wordt gemanaged. Niet alleen in tijden van crises, maar ook bij economische groei loont het om efficiënt met werkkapitaal om te gaan. Als er te veel geld zit opgesloten in werkkapitaal kan dit de groeimogelijkheden van de onderneming beperken. In goede tijden biedt goed werkkapitaalmanagement een concurrentievoordeel en vormt het de solide basis voor de groei van iedere onderneming. Volgens het onderzoek van PwC kan er in Nederland en België 20 miljard euro aan werkkapitaal worden vrijgemaakt door een strakkere beheersing. Dat is de eerste winst voor ondernemingen.

Zelf merk ik in mijn dagelijkse werkzaamheden ook dat er bij bedrijven toch wat minder aandacht is voor versterking van het werkkapitaal. Over het algemeen zijn ondernemingen bezig met het plannen en doen van investeringen in toekomstige groei. Vooral de grote ondernemingen komen in deze tijd van voldoende beschikbaar kapitaal tegen lage rentes makkelijk aan financiering. Zij hoeven minder een beroep te doen op alternatieve financieringsbronnen.  

Hoe gunstig de vooruitzichten ook zijn, het is altijd handig om een reserve achter de hand te houden. Er zijn veel onzekerheden op dit moment en het sentiment kan snel omslaan. Bovendien profiteren kleinere en middelgrote bedrijven minder van de ruimere mogelijkheden op de kapitaalmarkt en hebben zij meer moeite met oplopend werkkapitaal. Zij zoeken niet direct naar alternatieve financiering maar we zouden hier met onze Buyer Initiated Payments (BIP) oplossing kunnen helpen bij het versterken van het werkkapitaal. Bedrijven krijgen de mogelijkheid om een extra financieringsmogelijkheid achter de hand te houden zonder dat er een verplichting tegenover staat hier gebruik van te maken. Dat kan in deze volatiele tijden erg handig zijn. Het gezegde luidt niet voor niets ‘better safe than sorry’.

Sander Vrolijk is Manager Business Development Nederland bij American Express

Klik hier voor meer informatie over de werkkapitaaloplossingen van American Express

Werkkapitaalstudie 2016: Resultaten voor Nederland en België

Eerder verschenen:

Financiering binnen de keten

Falen is een waardevol leermoment

Gematigd positieve CFO's zien toename investeringen