Financiering binnen de keten

De verbetering die te zien was in het betaalgedrag van het Nederlandse bedrijfsleven stagneert. Voor het eerst, sinds het tweede kwartaal van 2014, daalt de betalingstermijn niet verder ten opzichte van een eerder kwartaal. Het duurt nu gemiddeld 40,7 dagen voor een factuur wordt betaald. Deze termijn moet uiteindelijk terug naar de wettelijke 30 dagen.

Door Sander VrolijkDoor het late betalen van facturen blijft veel werkkapitaal van ondernemingen opgesloten in vorderingen. Dat geld zou beter geïnvesteerd kunnen worden in groei van de onderneming. Dat vinden ook de deelnemers aan het platform ‘Betaalme nu’. Het platform, waarbij op dit moment 26 overwegend grote ondernemingen zijn aangesloten, zet zich in om binnen vijf jaar 2,5 miljard euro aan cash vrij te maken voor het Nederlandse MKB. Zij wil tenminste de helft van de top-1000 grootste bedrijven mobiliseren om op tijd te betalen en leveranciers te wijzen op en vertrouwd te maken met ketenfinanciering. Deze grote bedrijven doen dit niet louter uit altruïstische overwegingen. Zij hebben alle belang bij een versterking van de stabiliteit van de toeleveringsketen en een efficiënter werkkapitaalbeheer. Bovendien past het goed bij hun imago als maatschappelijk verantwoord ondernemer.   Naast sneller betalen ligt de nadruk op ketenfinanciering. Deze vorm van financiering staat door een gebrek aan standaardisatie in voorwaarden, contracten en boekhoudkundige verwerking voor een groot deel van het MKB nog in de kinderschoenen. Er zijn partijen die zelf het wiel proberen uit te vinden, vaak met hoge kosten tot gevolg.  Het inzetten van een vorm van ketenfinanciering hoeft echter niet ingewikkeld te zijn. Als American Express bieden wij alternatieve betaaloplossingen aan om de betalingstermijn voor beide partijen te optimaliseren. Via onder andere Buyer Inititated Payments bieden we een uitgestelde betalingstermijn voor de klant en een snelle betalingstermijn voor de leverancier.De bedrijven die meedoen aan Betaalme.nu, hebben beloofd openheid te geven over hoe ze de verwerking van facturen zodanig inrichten dat hun leveranciers uit het MKB sneller over hun geld kunnen beschikken. Dat kan andere partijen, die ook overwegen tot ketenfinanciering over te gaan, een handvat bieden waardoor ze het wiel niet opnieuw hoeven uit te vinden. Een gezond bedrijfsleven is gebaat bij een gezond betaalgedrag. Daarbij dienen de belangen van alle partijen in het oog te worden gehouden. In de huidige trend naar meer samenwerking in de keten en de ontwikkeling van steeds grotere ecosystemen zal ongetwijfeld ook terug te vinden zijn in het betaalgedrag. Ketenfinanciering zal uiteindelijk ook in het MKB opgang vinden nu steeds meer ondernemingen voor de financiering van hun werkkapitaal te maken krijgen met banken die, gedwongen door wet- en regelgeving, steeds strengere eisen stellen en vaker nee verkopen. Een betaaltermijn van 40 dagen is slechts een getal. Wellicht dat er in de toekomst niet alleen onderzoek wordt gedaan naar de duur van de betalingstermijn maar ook naar de achterliggende maatregelen die zijn genomen om deze duur te verkorten. Ik zou graag willen weten wat de effecten die deze maatregelen zijn op de sterkte van de keten en de relatie tussen leverancier en afnemer. In plaats van een eendimensionaal getal ontstaan er meerdere dimensies die een kwalitatief inzicht bieden in de financiering van bedrijven en de betaalrelatie tussen leverancier en afnemer.Sander Vrolijk Sander Vrolijk is Manager Business Development Nederland bij American ExpressKlik hier voor meer informatie over de werkkapitaaloplossingen van American ExpressEerder verschenen:Falen is een  waardevol leermomentGematigd positieve CFO’s zien toename investeringen Kijk eens over de grens voor financiering Zie regelgeving als een investering Het geld ligt op straat Financieren is een kwestie van stapelen