VVD: Concurrerend vpb-tarief gewoon nodig

Nederland gaat op woensdag 15 maart naar de stembus. In aanloop van de Tweede Kamerverkiezingen spreekt CFO.nl de grote politieke partijen over economische en financiële thema’s. Hoe denken ze over zaken als ons belastingstelsel, robotisering of handelsverdragen? Deze week Aukje de Vries, Kamerlid voor de VVD.

Welke veranderingen wil de VDD doorvoeren in het belastingstelsel?

“Ons ideale belastingstelsel is vooral een stelsel met lagere belastingen, zodat mensen meer overhouden en zelf kunnen bepalen waar ze hun geld aan besteden. En dat mensen, nu het economisch beter gaat met Nederland, dat ook stap voor stap zelf gaan voelen. Daarom doen we voorstellen om de lasten op arbeid, inkomen, winst en vermogen te verlagen, net als de autobelastingen. Voor ondernemers wordt het daardoor ook aantrekkelijker om mensen in dienst te nemen. We gaan voor meer banen.
Verder willen wij in een nieuw stelsel de toeslagen vereenvoudigen. Op dit moment wordt er namelijk nog te veel belastinggeld onnodig rondgepompt. De overheid keert maandelijks miljoenen toeslagen uit. Om die te kunnen betalen, heft diezelfde overheid weer belastingen. Veelal bij dezelfde mensen die de toeslagen ontvangen. Dit kan eenvoudiger, namelijk door gewoon minder toeslagen uit te keren en tegelijkertijd de inkomstenbelasting te verlagen.”

U pleit voor lagere winstbelasting voor bedrijven. Maar hoe leg je dit uit aan werkenden?

“Voor iedereen die werkt, wil de VVD de belasting verlagen. Door gelijktijdig ook de lasten op arbeid te verlagen, wordt het aannemen van personeel voor ondernemers goedkoper. Deze gecombineerde belastingverlaging zal de werkgelegenheid stimuleren. Uiteindelijk hebben werkenden het meeste aan de zekerheid dat er banen zijn.
Wij hebben in Nederland daarnaast een concurrerend vpb-tarief gewoon nodig: om aantrekkelijk te zijn als vestigingsplaats voor bedrijven, maar toch vooral om onze bedrijven goed te kunnen laten concurreren. Bij het laatste Belastingplan hebben we gelukkig besloten om de eerste schijf in de vennootschapsbelasting (20 procent) stapsgewijs te verlengen, zodat mkb-ers minder belasting gaan betalen. Het doel is meer Nederlandse banen.”

Er klinkt veel kritiek op handelsverdragen. Hoe belangrijk zijn die volgens u?

“Ook handelsverdragen zorgen voor werkgelegenheid, economische groei en lagere prijzen voor consumenten. Nederland is een klein land, dat groot is geworden door handel. Door de eeuwen heen hebben Nederlanders altijd het buitenland opgezocht om zaken te doen. Ook nu profiteert ons land van de handel, voor een groot deel drijft onze economie op export. We staan steevast in de top 10 van grootste exportlanden ter wereld. Internationale handel is voor ons land dan ook cruciaal. Sinds jaar en dag sluit Nederland daarom handelsverdragen, die hebben we dan ook al met meer dan honderd landen. De VVD is voor het sluiten van moderne handelsverdragen, omdat ze goed zijn voor de Nederlandse welvaart.”

Wat te doen met de kritiek erop?

“Het gaat er bij verdragen als TTIP en CETA vooral om onnodige obstakels weg te nemen. De VVD wil dat ondernemers – juist ook het mkb – niet onnodig worden belemmerd door hoge invoertarieven of dubbele controles. Het gaat dus per definitie niet om het omlaag brengen van standaarden, zoals veel tegenstanders van handelsverdragen roepen. Binnen moderne handelsverdragen zoals TTIP en CETA, is juist veel aandacht voor het behoud van hoge standaarden, het beschermen van publieke diensten en een nieuwe manier van geschillenbeslechting. Dat TTIP nu stil staat is spijtig, maar dat moet niet betekenen dat we ook met andere landen in het defensief raken.”

Robotisering: een kans of een bedreiging?

“De VVD ziet het als een kans. Robotisering is gewoon een feit, en geen keuze. We moeten zorgen dat de robot niet alleen Nederland welvaart brengt, maar ook zo veel mogelijk Nederlanders. De robot brengt ook werk terug naar ons land, zoals de Philips fabriek in Drachten, waar nu weer scheerapparaten gemaakt worden, met behulp van robots. Tot enkele jaren geleden werden die in China gemaakt.
We moeten de robot dan ook niet vrezen, maar de technologische vooruitgang juist omarmen en stimuleren. Daarom moeten we zorgen dat ons onderwijssysteem en onze arbeidsmarkt flexibel genoeg zijn om mensen mee te laten bewegen met die vooruitgang. We moeten mensen  in staat stellen zich sneller om en bij te kunnen scholen. Ook moeten ze sneller van baan kunnen wisselen zonder dat dit ten koste gaat van hun pensioen of hypotheek.”

Welke regels voor bedrijven moeten we absoluut afschaffen, welke moeten we onmiddellijk opstellen?

“Eenvoudige regels hebben betekent vaak ook een flexibelere toepassing van die regels. Als een boekwinkel bij een evenement bijvoorbeeld een hapje en een drankje wil serveren, dan moet dit gewoon kunnen zonder direct een horecavergunning te moeten aanvragen. Omgekeerd geldt ook dat een horecaondernemer eenvoudiger andere producten moet kunnen verkopen. Regels moeten ondernemers gewoon niet in de weg zitten.
Onder kabinet Rutte II is voor 2,5 miljard euro aan regeldrukvermindering tot stand gekomen. Denk daarbij aan de verplichte Kamer van Koophandel-contributie en de verplichte bijdrage aan product- en bedrijfschappen.  Nieuwe regels willen we alleen toevoegen, als ze echt nodig zijn, maar ze moeten dan ook uitvoerbaar zijn voor de kleinere bedrijven. Nogmaals: ondernemers moeten kunnen ondernemen en niet worden lastiggevallen met onnodige regels.”

Hoe zien jullie de toekomst van de EU?

“De Europese Unie moet zich concentreren op de grote, grensoverschrijdende problemen die mensen raken, zoals migratie en veiligheid. Dat zijn de problemen die de EU moet gaan aanpakken. 
Voor Nederland liggen er economische kansen, dus daarom zijn wij voorstander van een vrije markt in Europa. Nederlandse bedrijven profiteren daarvan. Maar die open binnengrenzen werken alleen met goed bewaakte Europese buitengrenzen. Zeker nu deze onder spanning staan door de instroom van vluchtelingen en migranten en de voortdurende dreiging van terrorisme.
Er valt verder natuurlijk ook nog veel te verbeteren aan de huidige EU. Onnodige bemoeienis vanuit de EU wekt terecht irritatie op bij mensen. Wat we in Nederland beter zelf kunnen, moeten we ook zelf blijven doen.”

Wat zijn de standpunten van de andere partijen? Lees hier eerdere afleveringen terug: 

PvdA: "Grote bedrijven ontspringen nu de dans"
D66: Bezit van eigen vermogen via belasting stimuleren
GroenLinks: “Financiële sector moet klein blijven”
ChristenUnie: Bedrijfsleven loopt voorop op gebied duurzaamheid

Gerelateerde artikelen