Zie regelgeving als een investering

Als American Express lopen we op verschillende manier aan tegen regelgeving en toezicht in de financiële markten. Mede ingegeven door Europa komen er steeds meer regels en wordt het toezicht strenger. Je kunt hierover klagen, zoals verschillende financiële instellingen regelmatig doen in de media, maar je kunt het voldoen aan regelgeving ook zien als een investering in de business.

Door Sander Vrolijk De belangrijkste toezichthoudende regels waar we als organisatie mee te maken hebben, zijn regels op het gebied van financieel toezicht, anti-witwassen en terrorismefinanciering en de bescherming van persoonsgegevens. Nu bedrijven over steeds meer weten van hun klanten, is een goede bescherming van deze gegevens belangrijker geworden. Mondige consumenten willen er zeker van zijn dat hun privacy is gewaarborgd en hun gegevens goed beschermd worden. De Europese regelgevers haken hierbij aan met strengere wetgeving en meer toezicht op naleving. Ik denk dat dit is ingegeven door Amerikaanse partijen als Google en Facebook die steeds meer in Europa opereren en zich niet altijd netjes aan de regels houden. Ook wij krijgen als American Express steeds vaker de vraag van klanten hoe wij omgaan met de bescherming van hun persoonlijke- of bedrijfsgegevens en op welke manier we informatie met elkaar delen. Dat vind ik niet vervelend. Ik zou zelf ook willen dat er op een nette manier met mijn vertrouwelijke gegevens wordt omgegaan. Door regelgeving krijg je als consument weer iets meer grip op je persoonlijke gegevens. Je moet als bedrijf veel transparanter zijn wat je met die gegevens doet en zorgen dat de gegevens goed beveiligd zijn. We houden zelf ieder jaar trainingen op het gebied van regelgeving, security en awareness en hoe we met gegevens op het netwerk omgaan. Er wordt vanuit de organisatie heel veel aan gedaan.In de praktijk hoeft deze strengere regelgeving geen probleem te zijn. Het implementeren van de regelgeving brengt extra kosten met zich mee en je moet hier tijdig rekening mee houden. Dat gaat enigszins ten koste van snelheid en flexibiliteit, maar we proberen daar als organisatie op in te spelen door in een vroegtijdig stadium na te denken over de spelregels, wie je hierbij moet betrekken een wie je hierover moet informeren. Op het moment dat je dat doet heb je nog steeds de mogelijkheid om snelheid en flexibiliteit te behouden. Doe je dit niet, dan raak je verstrikt in allerlei processen en regelgeving. En als je dat weer terug wilt draaien verlies je handelingssnelheid.Voor bedrijven is het voldoen aan regelgeving een grote investering die je moet doen. Als je het eenmaal in je systeem hebt zitten werkt het goed. En bedenk: als het fout gaat, kun je het niet terugdraaien en is de schade niet altijd te overzien. Dus in plaats van te klagen of ertegen in verzet te komen, kun je het beter omarmen. Het komt op ons af. Ga er op een goede manier mee om, dan kan het je business alleen maar helpen! Ga voor meer informatie naar American ExpressSander Vrolijk is Manager Business Development Nederland bij American ExpressEerder verschenen:Financieren is een kwestie van stapelenHet geld ligt op straat