CRO Rabobank trekt zich terug

De beoogde nieuwe Chief Risk Officer van Rabobank heeft haar kandidatuur voor de functie van CRO ingetrokken. Bestuursvoorzitter Wiebe Draijer neemt voorlopig de functie van CRO waar terwijl wordt gezocht naar een nieuwe kandidaat.

In haar verklaring stelt Gorter: “De reden is dat ik heb moeten vaststellen dat het profiel van de functie in onvoldoende mate aansluit bij mijn specifieke deskundigheid.” Gorter werkte in het verleden onder meer bij ABN Amro, waar ze bij de afdeling compliance werkte. Ze was ook commissaris bij ING, maar in verband met de overstap naar concurrent Rabo heeft ze die functie per 3 september neergelegd.Gorter zou in de voetsporen treden van de binnen Rabo gezaghebbende Bert Bruggink. Die verlaat de bank eind dit jaar omdat hij het niet eens is met het besluit zijn portefeuille (financiën en risicobeheer) in tweeën te splitsen. De beoogde opvolger van Bruggink waar het om de post van CFO gaat, de van ING afkomstige Bas Brouwers, zal wel per 1 januari in dienst treden.Wout Dekker, voorzitter van de Raad van Commissarissen van Rabobank zegt in een reactie: "Wij zijn erg blij met de komst van Bas Brouwers als CFO van Rabobank. De Raad van Commissarissen zag ook uit naar de benoeming van Carin Gorter als CRO. De goedkeuring van haar benoeming door de toezichthouders werd ieder moment verwacht. De Raad van Commissarissen betreurt het zeer dat Carin Gorter er na persoonlijke afweging van afziet om de functie van CRO te aanvaarden, maar respecteert het en wenst haar het allerbeste toe." Lees meer over Carin Gorter