Drie tips om digitalisering aan te moedigen als CFO

Sleutel tot succes digitale transformatie ligt in actieve betrokkenheid directie.

Wereldwijde spanningen en toenemende handelsbarrières, moeilijk verkrijgbaar personeel. Digitalisering is nu vooral noodzaak en valt dan ook geen trend meer te noemen. Maar het is daarmee zeker niet gezegd dat deze constatering het makkelijker maakt voor de CFO en dat iedereen in het bedrijf direct open staat voor digitalisering. Digitalisering kan nog steeds weerstand oproepen, of het wordt niet als (strategische) prioriteit gezien. In dit artikel onderzoeken we drie manieren om digitalisering te stimuleren.

Tip 1: Leg uit waarom investeren in digitalisering – juist nu – een goed idee is

In roerige tijden met extreme personeelstekorten, oorlog, minder internationale handel, uitzonderlijke energieprijzen en verhoogde transportkosten lijkt geld uitgeven nou niet bepaald een handige keuze. Veel bedrijven houden liever de hand op de knip. Maar uitzonderlijke tijden lenen zich er juist bijzonder goed voor om een andere weg in te slaan.
Forbes schreef dat “een overweldigende meerderheid van de wereldwijde leidinggevenden (90%) zegt dat het automatiseren van workflows na Covid-19 de bedrijfscontinuïteit zal waarborgen. Bijna hetzelfde aantal (89%) denkt dat digitaal getransformeerde bedrijven een concurrentievoordeel hebben.” En daarmee geeft het bevraagde expert panel twee heel duidelijke redenen waarom investeren een goed idee is.

 

Tip 2: Maak de toegevoegde waarde van digitalisering duidelijk

Verandering kan weerstand oproepen, maar de digitale transformatie heeft uw organisatie veel te bieden. Door als CFO de toegevoegde waarde te benadrukken en collega’s hier bewust van te maken kunt u eventuele onzekerheden wegnemen. Kunstmatige intelligentie en machine learning die banen van mensen overnemen is een begrijpelijke angst, maar die angst is zeker niet gegrond.

Het verzamelen en (gedeeltelijk) analyseren van deze data gebeurt dan misschien wel automatisch, de interpretatie van deze data en de daaruit voortvloeiende beslissingen vereisen nog steeds menselijke betrokkenheid. Het werk verdwijnt dus niet, maar het verandert en het is aan de leiders van de organisatie om hun medewerkers mee te nemen in deze verandering en vooral te enthousiasmeren.

De TU Delft heeft een dergelijk traject doorlopen. Hun purchase to pay proces is volledig geautomatiseerd. Dit leverde allereerst een mooie kostenreductie op. Bestelkosten werden teruggebracht van 100 euro per order, naar 55 euro per order. Daarnaast heeft de organisatie meer grip op uitgaven. Het bestelproces voor de eindgebruiker is gebruiksvriendelijker geworden en ook de strategische inkoop is verbeterd.
Door te automatiseren en te werken met data worden processen efficiënter en inzichtelijker, dalen de operationele kosten en het werk wordt meer strategisch en analytisch van aard (waarmee dus interessanter). Ook voorkomt automatisering menselijke slordigheidsfouten.

Tip 3: Veranker digitale transformatie in de boardroom

Een sleutel tot succesvolle digitale transformatie ligt echter in de actieve betrokkenheid en steun van de directie, een aspect dat niet onderschat moet worden. De directie speelt een cruciale rol in het bepalen van de richting en het tempo van veranderingen. Het is dus aan de directie – en ook aan de CFO – om de visie voor de toekomst vorm te geven en de rest van de organisatie te inspireren en te motiveren om die richting te volgen.

Alleen als de directie in staat is om de digitale transformatie te integreren in de bedrijfsstrategie, wordt het een essentieel onderdeel van de langetermijnplannen. De houding en het gedrag van de directie ten opzichte van digitale transformatie zetten dus de toon voor de rest van de organisatie. Hun betrokkenheid kan een cultuur van innovatie en openheid voor verandering bevorderen.
Wanneer u er als CFO in slaagt om de rest van de directie actief te betrekken bij uitdagingen en kansen van digitalisering, specifiek voor de Finance afdeling, verhoogt dit het commitment, met als gevolg: een betere afstemming met de bedrijfsstrategie.

 

Meer weten over digitale transformatie? Lees meer op de website van Icreative

Gerelateerde artikelen