ECB verwacht zeer sterke loongroei in komende kwartalen

Ook renteverhoging verwacht om loon-prijsspiraal te drukken.

De Europese Centrale Bank verwacht dat de lonen in het eurogebied de komende kwartalen "zeer sterk" zullen stijgen. De loongroei vormt een belangrijke indicator van waar de inflatie naartoe gaat en versterkt het argument voor verdere renteverhogingen in de eurozone.

Een studie van de salarisontwikkelingen sinds het begin van de pandemie toont volgens de centrale bank aan dat de onderliggende loongroei "relatief gematigd" is geweest en momenteel dicht bij de langetermijntrend ligt. In de komende kwartalen zal de loongroei echter zeer sterk zijn in vergelijking met historische patronen, schrijft de ECB in een artikel dat in haar Economic Bulletin zal worden opgenomen.

De loongroei weerspiegelt volgens de ECB de "robuuste arbeidsmarkt" die tot nu toe weinig last heeft gehad van de vertraging van de economie. Ook de verhogingen van de minimumlonen in het eurogebied en de loonsverhogingen ter compensatie van de hoge inflatie dragen bij aan de loongroei. Vooral in de dienstensectoren met grote arbeidstekorten zijn er volgens de ECB tekenen van een sterke loongroei.

De inflatie ligt al anderhalf jaar boven de doelstelling van 2 procent van de ECB en steeg afgelopen jaar tot boven de 10 procent. Hoewel de inflatie over het hoogtepunt heen lijkt door een daling van de energieprijzen, bereikte de zogeheten kerninflatie, waarin de sterk schommelende prijzen voor voeding en energie niet worden meegenomen, nog een recordniveau in december.

De ECB heeft vorig jaar al een ongekende reeks renteverhogingen doorgevoerd om de inflatie te beteugelen. Bij de rentevergadering in december gaf ECB-president Christine Lagarde al aan dat de rentetarieven in februari opnieuw met een half procentpunt zullen worden verhoogd.

Ook na februari zullen de rentes volgens Lagarde mogelijk verder worden opgeschroefd om een zogeheten loon-prijsspiraal te voorkomen, waarbij hogere lonen leiden tot hogere prijzen en die weer leiden tot hogere looneisen. Met hogere rentetarieven tracht de ECB de economie af te remmen om de inflatie onder controle te krijgen.

Een zwakkere economische groei zal op korte termijn echter nog niet veel helpen, vooral omdat het tekort aan geschoolde arbeidskrachten bedrijven aanmoedigt om werknemers te behouden en goed te betalen. Op termijn zullen de verwachte economische vertraging en de onzekere vooruitzichten waarschijnlijk wel de loongroei drukken.

Gerelateerde artikelen