FvD: “Euro zal ophouden te bestaan”

Nederland gaat op woensdag 15 maart naar de stembus. In aanloop van de Tweede Kamerverkiezingen spreekt CFO.nl politieke partijen over economische en financiële thema’s. Hoe denken ze over zaken als ons belastingstelsel, robotisering of duurzaamheid? Deze week Paul Frentrop, kandidaat-Kamerlid voor Forum voor Democratie.

(Kijk voor eerdere afleveringen onderaan deze pagina)

Welke veranderingen willen jullie doorvoeren in het belastingstelsel en waarom?

“We willen het stelsel vereenvoudigen en de belastingdruk verlagen. Wij denken dat de overheid te groot is geworden en een te groot deel van het BNP bestrijkt. De enige manier om de overheid kleiner te maken, is door de inkomsten te verkleinen. De zittende partijen, het partijkartel, spreken allemaal altijd van een ‘meevaller’ als de belastinginkomsten hoger blijken dan geraamd. Dat verklapt hoe ze denken. Meer overheid vinden ze beter. Daarom zijn sinds de Tweede Wereldoorlog de overheidsuitgaven ieder jaar alleen maar gegroeid.”

“Het verkleinen van de overheid moet natuurlijk gefaseerd gebeuren. Ons streefgetal is 5 procent minder uitgaven per jaar. Die ruimte gebruiken we om een belastingvrije voet in te voeren van 20.000 euro. Dat stimuleert mensen om te werken en te ondernemen en compenseert diegenen die het hardst geraakt zijn door de extra lasten die opgelegd zijn door de crisis. Zo’n belastingvrije voet zou je kunnen zien als een basisinkomen, maar dan wel een waar je voor moet werken. Ook willen we een stelsel met twee belastingtarieven invoeren. Waar de grens precies moet liggen, daar kun je over discussiëren. Als we die kant maar opgaan.”

Robotisering: een kans of bedreiging?

“Ik las laatst een artikel van de grote liberale voorman Thorbecke uit 1830: ‘Verhandeling over den invloed der machines op het samenstel der maatschappelijke en burgerlijke betrekkingen’. Het is geschreven aan het begin van de industriële revolutie en laat zien dat mensen nu al bijna twee eeuwen bezig zijn om de wereld beter te maken door middel van machines. Robotisering is nu iets nieuws, maar dat waren de wasmachine, de stofzuiger en de elektrische broodrooster ook.
Er zullen banen verdwijnen, daar moet je een antwoord op vinden. Dat ligt niet in uitkeringen voor mensen. Er zullen ook nieuwe banen bijkomen, je kunt niet voorspellen welke dat zullen zijn. Hoe zorg je dat mensen die hun inkomen verliezen door robotisering, ander werk krijgen? Daar moet je alert op zijn. Het grootste deel van de aanpassing aan automatisering gebeurt in de markt. Als het niet goed gaat, moet de overheid inspringen.”

Waarom willen jullie stoppen met de euro?

“Ieder verstandig mens weet dat de euro een slecht idee was, dat bovendien slecht is uitgevoerd. Het idee erachter is niet economisch, maar politiek gedreven. De Duitsers moesten hun mark laten vallen, dat was gunstig voor de Fransen. Economisch gezien heb je liever concurrentie dan een monopolie. Landen met een eigen munt kunnen zelf schokken opvangen. Nu hebben we een verschillend economisch beleid en dezelfde munt. Het beleid van de Fransen en de zuidelijke landen verschilt van dat van de landen die een sterke munt hadden. Beleid gelijktrekken wil men niet, enorme overdrachten doen ook niet. Dan moet je consequent zijn en zeggen dat de munt niet werkt. Maar men sluit de ogen, dat is struisvogelpolitiek.”

“Het is niet de vraag of, maar wanneer de euro ophoudt te bestaan. De kosten worden systematisch verborgen gehouden, onder meer via garanties. Vanwege de euro staat iedere Nederlander 20.000 garant voor schulden in zuidelijke eurolanden, tegen alle afspraken in. De vraag voor Nederland is dus wanneer we uit de euro stappen. Het is beter om als eerste uit een project te stappen dat tot ondergang gedoemd is.
Als je echt rekent, blijkt uitstappen een goede zaak. Maar wie maakt die sommetjes? Dat doen de Europese autoriteiten liever niet. Interessant is een onderzoek van de Monetary Authority of Singapore getiteld “Checking out of currency systems’. Hieruit blijkt dat de 70  landen die sinds de Tweede Wereldoorlog uit een muntunie zijn gestapt, over het algemeen groter, rijker en democratischer zijn, dan de 60 die dat niet deden. En er was geen sprake van scherpe macro economische bewegingen vóór, tijdens en na de exit.”

Een Nexit, stoppen met de euro: vreest u niet voor de gevolgen voor onze economie?

“Wij kunnen net als Zwitserland concurreren op basis van een sterke munt. En de Europese interne markt? Ik weet niet of die blijft bestaan. Je kunt ook een interne markt hebben op basis van handelsverdragen. Kijk naar hoe de VS en Canada dat doen.”

Doet het bedrijfsleven genoeg op het gebied van duurzaamheid?

“Dat moet het bedrijfsleven zelf bepalen, is de eerste reactie van een liberale partij. In zijn algemeenheid denk ik dat er genoeg gebeurt. Niet omdat het moet, maar omdat mensen het zelf willen. “Green is good’ is het nieuwe motto. Ondernemers zoeken mogelijkheden en die zijn op het gebied van duurzaamheid volop te vinden. Eén waarschuwing: gesubsidieerde duurzaamheid daar moeten we het niet van hebben. Dat heeft de elektriciteitssector wel geleerd. Als de markt vraagt om duurzaamheid, dan zal het bedrijfsleven die leveren.”

Welke regel voor het bedrijfsleven moeten we absoluut afschaffen, of welke moeten we onmiddellijk opstellen?

“Van de ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf die zich hebben aangesloten bij Forum voor Democratie horen we heel duidelijk welke wetten funest zijn voor het bedrijfsleven. Twee wetten moeten meteen afgeschaft worden: allereerst de wet DBA die maakt dat niemand meer zzp’ers opdrachten durft te geven. Het is een compromiswet van VVD en PvdA die een miljoen hardwerkende mensen pakt en demotiveert. De andere wet is de Wet werk en zekerheid, die juist slecht is voor werk en zekerheid. Mensen krijgen hooguit 23 maanden lang een contract en nooit een vaste baan.”

Wat is jullie visie op de overheidsfinanciën, moeten we nu investeren of juist besparen?

“Laten we beginnen met besparen. Dat is het moeilijkste, maar dat moet je constant doen, zo weet men in het bedrijfsleven heel goed. Bij de overheid valt heel veel te besparen, te beginnen bij de EU en de euro. Zonder de 200 miljard waar we nu garant voor staan, hebben we opeens veel meer ruimte. De publieke omroep is ook een van onze aandachtspunten. En de 4 miljard euro ontwikkelingshulp per jaar kan beter in ontwikkeling van het eigen land gestoken worden. Zoals gezegd streven we naar 5 procent minder overheidsuitgaven per jaar. Met deze doelstelling kunnen we voorlopig vooruit.”

“Investeren is een term die in de politiek dikwijls ten onrechte wordt gebruikt. Forum voor Democratie houdt van ouderwetse accountingregels: Opbrengsten dienen gerealiseerd te zijn en uitgaven mogen alleen via de balans naar de toekomst worden verschoven als ze zonder twijfel tot opbrengsten zullen leiden. Dat laatste is investeren, maar de Staat der Nederlanden doet niet aan balansmanagement. Veel van wat de politiek investeren noemt is niets anders dan geld uitgeven. Besluit je de salarissen van docenten te verhogen, dan kun je dat geen investering noemen. Keer op keer laat de Algemene Rekenkamer zien dat allerlei plannen niet tot zichtbare opbrengsten hebben geleid."

“Echte investeringen die van belang zijn voor de Nederlandse economie moeten we zoeken in nieuwe technologie, in de elektronische infrastructuur. Zoals glasvezelkabels die maken dat mensen minder de weg op hoeven en vanuit thuis of andere locaties kunnen werken. Die investeringen worden goeddeels door het bedrijfsleven opgebracht. De overheid zou kunnen besluiten meer te doen in gebieden waar dat nu nog niet economisch rendabel is.”

Wat zijn de standpunten van de andere partijen? Lees hier eerdere afleveringen terug: 

PvdA: "Grote bedrijven ontspringen nu de dans"
D66: Bezit van eigen vermogen via belasting stimuleren
GroenLinks: “Financiële sector moet klein blijven”
ChristenUnie: Bedrijfsleven loopt voorop op gebied duurzaamheid
VVD: Concurrerend vpb-tarief gewoon nodig
-SP: langetermijn in betere handen met medewerkerscommissaris

Gerelateerde artikelen