ING-econoom: Nederland verliest concurrentiekracht

Ondanks stijgende arbeidskosten, loonmatiging niet verstandig.

Nederland verliest langzaamaan concurrentiekracht binnen de eurozone als het gaat om arbeid. Daarvoor waarschuwt het economisch bureau van ING in een nieuw rapport.

Concurrentiepositie arbeidskosten

ING-econoom Bert Colijn wijst erop dat de arbeidskosten per afgeleverd product in Nederland sinds de invoering van de euro bijna het hardst zijn gestegen van alle eurolanden. De groei van de productiviteit loopt hier namelijk al jaren terug, terwijl de lonen wel omhoog zijn gegaan.

"Intussen zijn Zuid-Europese landen, waarvan de hoge lonen en lage productiviteit lang een zorg waren in EU-verband, aan een inhaalslag begonnen", stelt de econoom. "Hoe erg dit is, blijft de vraag", erkent Colijn. "Meer Nederlandse dan Zuid-Europese bedrijven geven aan dat hun concurrentiepositie binnen de eurozone verslechtert en exporten groeien sinds 2015 minder snel dan in Zuid-Europese landen. Maar wat inhaalgroei in het zuiden was ook wel op zijn plaats."

Lees ook: Laagproductiviteit brengt groeipotentie Nederlandse economie in gevaar

Exportgedreven groeimodel onder druk

In de ogen van Colijn gaat het wel om een signaal dat het exportgedreven groeimodel van Nederland onder druk kan komen te staan. Daarom is het volgens hem zaak de groei van de productiviteit te stimuleren. "Hiervoor is het onder andere belangrijk om goed in onderzoek en ontwikkeling, maar ook in fysiek, digitaal en menselijk kapitaal te blijven investeren en om zorg te dragen dat innovaties breed in de economie gebruikt kunnen worden."

Averechtse werking loonmatiging

Een sterke loonmatiging ten opzichte van andere eurolanden vindt Colijn niet verstandig. De arbeidstekorten zijn hier namelijk al groter dan in andere landen. Nederland op dat vlak onaantrekkelijker maken zou averechts kunnen werken. (ANP)

Gerelateerde artikelen