Overheid en bedrijven betalen miljarden te veel voor externen

Koppeling salarisschalen vaste medewerkers: inefficiënt tarief.

De Rijksoverheid en het bedrijfsleven in Nederland betalen jaarlijks miljarden euro’s te veel voor de inhuur van externe professionals, meldt marktonderzoeker Intelligence Group. Dat komt doordat organisaties de tarieven voor externen baseren op de salarisschalen van vaste medewerkers, in plaats van op de actuele marktprijzen voor zzp’ers en gedetacheerden.

  • Overheid en bedrijfsleven betalen miljarden te veel voor externe professionals.
  • Inefficiënte tariefbepaling door koppeling aan salarisschalen van vaste medewerkers.
  • Aanbeveling: Gebruik marktconforme tarieven om toekomstige extra kosten te voorkomen.

Inefficiënte tariefbepaling

Ze hanteren hiervoor veelal een vaste ophoogfactor van 1,6 tot 2 keer het salaris van een vergelijkbare vaste medewerker. Omdat salarissen doorgaans stijgen en zelden dalen, stijgen de tarieven voor externen door deze koppeling automatisch mee, terwijl tarieven in de markt op dit moment stagneren of zelfs dalen.

“De koppeling van inhuurtarieven aan loon- en functiegebouwen is onwenselijk en inefficiënt. Het haalt de concurrentieprikkel uit de markt en zorgt ervoor dat honderden met name grote werkgevers een dure cappuccino per ingehuurd uur te veel betalen”, zegt topman Geert-Jan Waasdorp van Intelligence Group. “Alleen al bij de Rijksoverheid gaat het om 200 miljoen euro per jaar dat te veel wordt betaald, oftewel 10,50 euro per gedeclareerd uur.”

Advies bezuinigingsmaatregelen

Zonder ingrijpen dreigen de extra kosten voor de Rijksoverheid de komende vier jaar op te lopen tot ongeveer 1 miljard euro. Waasdorp adviseert de inhuurtarieven direct los te koppelen van het loon- en functiegebouw en gebruik te maken van marktconforme tarieven. In het nieuwe coalitieakkoord staat dat het kabinet 22 procent wil inkrimpen op het ambtenarenapparaat en de inhuur van externen. Het betalen van marktconforme tarieven lijkt echter nog geen onderdeel van de beoogde bezuinigingsmaatregelen.

Gerelateerde artikelen