Kabinet van de CFO: “De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat het bedrijfsleven de afgelopen decennia te afwachtend is geweest als het aankomt op verduurzamen.”

Ernst Barendregt (CFO van Royal Van Zanten), heeft wel een advies aan het komende kabinet.

Volgende week Tweede Kamerverkiezingen. Hoe de uitslagen er ook uit zullen zien, Nederland en het Nederlandse bedrijfsleven staan voor grote uitdagingen. Welke tips en verzoeken geven Nederlandse CFO's mee aan het aankomende kabinet? Vandaag Ernst Barendregt, CFO bij Royal Van Zanten.

"We moeten met zijn allen verduurzamen de komende jaren, dat staat buiten kijf. Maar de overheid moet sectoren meer de kans geven om hun eigen verduurzamingsplan te maken. Zoiets kan niet van de een op de andere dag. Vaak zijn er significante investeringen voor nodig en aanpassingen van je bedrijfsprocessen. Dus dat zou mijn verzoek zijn aan het volgende kabinet, van welke kleur ook: neem regie.

De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat het bedrijfsleven de afgelopen decennia te afwachtend is geweest als het aankomt op verduurzamen. Die hand moeten we wat mij betreft wel in eigen boezem steken. Zonde eigenlijk, want er is zoveel mogelijk. Bijvoorbeeld duurzamer omgaan met energie. In de tuinbouwsector kan je denken aan aardwarmte, ledverlichting, warmte en energie vanuit waterstof, hergebruik van datacenterwarmte, etc. Ik ben ervan overtuigd dat het kan – maar politiek, bedrijven en misschien wel sectoren moeten samen een plan maken om een realistisch en ambitieus pad uit te stippelen.

Het zou wat dat betreft fijn zijn als de politiek het bedrijfsleven een beetje strakker aan de hand zou nemen. Maar geen paniekvoetbal. Niet zoals recent het, veel te ambitieuze, wetsvoorstel vanuit de coalitie voor het veranderen van de fiscale maatregelen voor de tuinbouw. Dit voorstel is in mijn ogen ook terecht versoepeld. Dit versoepelen houdt overigens niet in dat de sector vrolijk door kan gaan zoals het altijd ging. Ondanks deze versoepeling zal de tuinbouwsector zich echt enorm moeten gaan inspannen om de doelstellingen te gaan realiseren. Kortom, je kunt eigenlijk niet spreken over versoepelen maar meer over het ambitieus en realistisch maken van verduurzaming.

Politici en bestuurders, van links tot rechts, moeten meer de regie nemen. Politieke partijen zaten wel degelijk aan tafel met de bedrijven afgelopen decennia. Dit heeft mijns inziens veel te weinig geleid tot gezamenlijk gedragen plannen. We moeten nu echt aan de bak en concrete haalbare heipaaltjes slaan voor een duurzame toekomst.
Op deze manier hoeven we niet drastisch sectoren te laten krimpen, of helemaal te laten verdwijnen, wat overigens op de korte termijn alleen maar een verplaatsing van activiteiten naar andere delen van de wereld zal zijn, maar kunnen we echt veranderen! Niet voor niets is Nederland innovatieland!’"

Lees ook op CFO.nl: Petra van den Broek (SPIE Nederland): “Het is fijn als niet ieder kabinet opnieuw de regels omgooit waar je als CFO je strategie op baseert.”

Gerelateerde artikelen