Meerderheid van de werkgevers niet voorbereid op wijziging pensioenregels

Per 1 januari wijzigen de pensioenregels in ons land. Veel werkgevers weten dat ze hierom hun pensioenregeling moeten aanpassen, maar de helft weet nog niet wat er precies gewijzigd moet worden blijkt uit een enquête van AON Hewitt.

Er is al het een en ander gewijzigd op pensioengebied in ons land. Per 1 januari 2014 is de pensioenrichtleeftijd in de pensioenregelingen verhoogd van 65 jaar naar 67 jaar. Ook zijn de opbouwpercentages voor de pensioenopbouw verlaagd. Bij eindloonregelingen ging het opbouwpercentage omlaag van 2% naar 1,9%. Bij middelloonregelingen ging het opbouwpercentage van 2,25% naar 2,15%, en voor beschikbare premieregelingen zijn de premiestaffels verlaagd.

Bijna 8 op de 10 werkgevers heeft hierop zijn pensioenregeling aangepast. Veelal door pensioenleeftijd te verhogen naar 67 jaar. Bovendien heeft meer dan de helft het opbouwpercentage verlaagd.

Wijzigingen per 1 januari 2015

Per 1 januari 2015 wordt het fiscale regime nog verder versoberd. De maximale opbouwpercentages worden dan verder verlaagd naar 1,657% voor een eindloonregeling en naar 1,875% voor een middelloonregeling. Ook voor beschikbare premieregelingen gelden straks nieuwe premiestaffels.

Maximum pensioengevend salaris

Er zal een maximum salaris komen op grond waarvan een pensioen kan worden berekend dat fiscaal wordt ondersteund. Heeft een werknemer een bruto salaris van meer dan 100.000 euro, dan is het niet meer mogelijk om over het meerdere fiscaal vriendelijk pensioen op te bouwen.  

Nog veel werk aan de winkel

De wijzigingen die per 1 januari 2015 ingaan zullen op veel pensioenregelingen effect hebben. Dit geeft veel werkgevers dus slechts 6 maanden de tijd om de nodige aanpassingen door te voeren.  Pensioenregelingen die niet tijdig zijn aangepast, zijn fiscaal bovenmatig. Voor bovenmatige regelingen zijn de premies niet langer fiscaal aftrekbaar en geldt een boeteregeling.

Gerelateerde artikelen