Nieuwe klimaatdoelen Europa logische volgende stap

Doel moet nog wettelijk vastgelegd worden.

De Europese Commissie heeft de lidstaten geadviseerd om per 2040 de uitstoot van broeikasgassen met 90 procent te verlagen. Deze aanbeveling van Eurocommissaris Wopke Hoekstra is geen poging om de lat nog hoger te leggen op het gebied van klimaat, maar een logische tussenstap op weg naar de afspraak om in 2050 volledig klimaatneutraal te zijn. Door het stellen van dit tussentijdse doel, op basis van uitvoerig wetenschappelijk onderzoek, is het voor bedrijven, regeringen en consumenten duidelijker welke keuzes zij het beste kunnen maken op weg naar een klimaatneutrale samenleving.

Die overgang is overigens al volop bezig. Met de nu geplande maatregelen komt de reductie van CO2 uit op ongeveer 88 procent. Het nu voorgelegde doel is in feite dus een relatief kleine opschaling, gericht op het volledig nakomen van de wet.

Lees ook: 

Internationale afspraken

De Europese klimaatafspraken hebben een basis in internationale afspraken. In 2015 hebben alle Europese landen zich via het akkoord van Parijs vastgelegd om te werken naar een maximale opwarming van de aarde met 1,5 graad. Om dit concreet vorm te geven werd de Europese klimaatwet aangenomen, waarin werd afgesproken om in 2030 55 procent minder uit te stoten en om in 2050 klimaatneutraal te zijn.

De reacties van Chinese en Amerikaanse bedrijven op eerdere klimaatdoelstellingen van de EU variërieren. Ongeveer 80% van alle lithium-ionbatterijen wereldwijd wordt in China geproduceerd, wat belangrijk is voor de opslag van stroom. China wil niet alleen batterijen produceren, maar ook elektrische auto’s verkopen in Europa en Amerika. Verschillende Chinese automerken zijn al actief op de Europese markt. Verder beheert China ook een groot deel van de kobaltmijnen (een belangrijke grondstof voor batterijen) en heeft expertise in zeldzame aardmetalen Amerikaanse lijken zich iets meer te richten op CO2-uitstoot door aanplant van bomen en bescherming van bestaande bossen. Critic wijzen er op dat dit slechts in beperkte mate leiden tot daadwerkelijke emissiereductie leidt. De afhankelijkheid van China in de groene energieproductie en de strategieën van Amerikaanse bedrijven om hun klimaatdoelen te bereiken, spelen een cruciale rol in de wereldwijde energietransitie naar klimaatneutraliteit in 2050.

Niet bindend

Het nu aangekondigde doel is niet bindend. Na de Europese verkiezingen dit jaar maakt de nieuwe Europese Commissie een voorstel om het wettelijk vast te leggen, waarover de lidstaten en het nieuwe Europees Parlement dan een besluit nemen.

(ANP)

 

Als toonaangevende bron voor accountantnieuws, strategieën en inzichten in finance en accountancy, helpt accountantweek.nl accountants, controllers en hoger financieel management om voorop te blijven lopen. Schrijf u daarom nu in voor de heldere, korte en makkelijk leesbare nieuwsbrief van Accountantweek voor een overzicht van al het relevante nieuws, alle unieke en inspirerende (netwerk)evenementen en belangrijkste meningen of volg ons op Linkedin.

 

Gerelateerde artikelen