Forse stijging overheidsuitgaven aan consultants

Kritiek op toenemende afhankelijkheid consultants.

De Nederlandse overheid heeft de afgelopen jaren fors meer geld uitgegeven aan grote consultancybureaus, schrijft FM.nl. In 2022 maakte de overheid ruim 201 miljoen euro over aan onder meer Deloitte, KPMG en PWC. Dit is vier keer zoveel als in 2018, aldus een rapport van de Volkskrant. Dat meldt het ANP.

  • Overheidsuitgaven consultancybureaus fors gestegen sinds 2018
  • Deloitte grootste ontvanger met 71 miljoen euro
  • Kritiek op toenemende afhankelijkheid consultants

Uit gegevens vrijgegeven na een beroep op de Wet open overheid (Woo) door de Volkskrant blijkt dat de totale overheidsuitgaven aan externe inhuur flink zijn gestegen. Voor het eerst wordt nu duidelijk hoeveel geld individuele bureaus ontvangen. Dit geeft een beter inzicht in de bestedingen van gemeenschapsgeld door de overheid aan consultancydiensten.

Deloitte grootste ontvanger

Deloitte is de grootste ontvanger van overheidsopdrachten. In 2022 ontving dit adviesbureau bijna 71 miljoen euro voor zijn diensten aan de overheid. Deze Rotterdamse adviseurs hebben daarmee een aanzienlijk deel van de totale consultancyuitgaven van de overheid gekregen.

Andere grote spelers

Naast Deloitte profiteren ook andere grote consultancybureaus van de stijgende uitgaven. KPMG, PWC en EY ontvingen ieder ongeveer 35 miljoen euro. Berenschot, een ander bekend adviesbureau, kreeg ruim 20 miljoen euro. Deze cijfers tonen aan dat een handvol grote bedrijven het leeuwendeel van de overheidsopdrachten binnenhaalt.

Achtergrond van de stijging

De stijging in uitgaven aan consultancybureaus wordt deels toegeschreven aan de groeiende behoefte van de overheid aan externe expertise. Complexe maatschappelijke vraagstukken en digitaliseringsprojecten vereisen gespecialiseerde kennis die vaak niet binnen de overheid beschikbaar is. Dit heeft geleid tot een toename van het aantal en de omvang van de opdrachten die aan consultancybureaus worden gegeven.

Kritiek op de afhankelijkheid

Er is echter ook kritiek op de toenemende afhankelijkheid van externe consultants. Kritische geluiden binnen de overheid en van externe waarnemers wijzen op de risico’s van deze trend. Er wordt betoogd dat de overheid te afhankelijk wordt van externe partijen, wat kan leiden tot hogere kosten en minder controle over projecten.

Reactie van consultancybureaus

Consultancybureaus zelf wijzen op de toegevoegde waarde die zij leveren. Zij benadrukken dat hun diensten de overheid helpen om efficiënter en effectiever te opereren. De bureaus stellen dat hun expertise essentieel is voor het succes van veel overheidsprojecten, vooral op het gebied van digitalisering en innovatie.

Internationale trend

De trend van toenemende uitgaven aan consultancybureaus is niet uniek voor Nederland. Ook andere landen zien een vergelijkbare toename. In het Verenigd Koninkrijk bijvoorbeeld, stegen de uitgaven aan externe consultants eveneens aanzienlijk. The Guardian meldde onlangs dat de Britse overheid in 2022 meer dan 3 miljard pond uitgaf aan consultancybureaus .

Toekomstige ontwikkelingen

Het is te verwachten dat de trend van toenemende uitgaven aan consultancybureaus doorzet. Met de voortdurende digitalisering en de groeiende complexiteit van maatschappelijke vraagstukken, zal de vraag naar gespecialiseerde kennis blijven stijgen. De uitdaging voor de overheid is om een balans te vinden tussen interne expertise en externe inhuur.

Gerelateerde artikelen