Robotiseren: vooral mee beginnen

Als je de literatuur leest en de adviseurs volgt, kun je al snel een duidelijk toekomstperspectief schetsen over robotisering in de finance organisatie. Alle repeterende activiteiten zijn werk voor de toekomstige robot.

Onder een robot versta ik dan een softwareprogramma waarmee je binnen de bestaande automatisering repeterende handmatige werkzaamheden omzet in algoritmes, die het softwareprogramma daarna netjes uitvoert: in een reuzentempo en 100 procent correct. Tot die repeterende werkzaamheden behoren ook het ophalen van gegevens, het concluderen welke actie nodig is, het opstarten van die actie, het inloggen in systemen, het doen muteren in die systemen, het resultaat daarvan beoordelen, uitloggen, verslag maken en rapporteren.

De praktijk is weerbarstiger

In de gelukkige omstandigheid van slechts één proces in slechts één systeemomgeving kan robotisering wellicht snel mooie impact hebben, zeker als het ook nog gaat om grote volumes. Maar veel bedrijven hebben toch te maken met meerdere processen in meerdere systeemomgevingen, die niet uniform en gestandaardiseerd zijn. Dan kun je wel robotiseren, maar dan moet je wel heel veel what-if-algoritmes inbouwen. Dat is meer bouwwerk, meer testwerk, en meer onderhoud, indien je ook verbeteringen aanbrengt in de processen en systemen. Dit is de reden dat je ook discussies hoort over de volgorde van acteren. Is het niet slimmer om eerst maar flink in te zetten op nog meer uniformisering, op nog meer standaardisering, om te zorgen dat je maar in één systeemomgeving werkt en om zoveel mogelijk te centraliseren? Op deze manier kun je sturen op executie, altijd in één keer goed, hoogste kwaliteit en beste efficiency.

Wel beginnen

Mijn advies zou zijn om toch maar wel te beginnen met robotisering. Om de investering hoef je het niet te laten. Mijn drijfveer om niet te wachten is dat je stappen moet zetten om je medewerkers mee te nemen op weg naar een nieuwe gedigitaliseerde, gerobotiseerde, real time werkomgeving. Ik kan het ook niet overzien, maar ik geloof wel in een toekomst waarin de business managers selfsupporting op finance zullen zijn en finance digitaal moet faciliteren. Ik geloof wel in een real time finance, waarin begrippen als maandafsluiting en accountantscontroles in een heel ander perspectief komen staan. Ik geloof wel in een toekomst waarin werken een ander samenspel is tussen eigen medewerkers, eigen robots, werken in netwerken en dat daarvoor andere beroepen ontstaan en andere competenties nodig zijn. Ik weet niet wanneer, maar ik denk sneller dan ik nu kan overzien.

Je kunt er dus beter alvast mee beginnen. 

Kees van Kempen blogt voor CFO.nl over finance transformation. Hij studeerde econometrie aan de Tilburg University, was bij KPN 18 jaar werkzaam als financieel directeur bij meerdere onderdelen van KPN en is sinds 2008 programmamanager KPN Best in Finance. Lezers kennen Van Kempen misschien ook van zijn werkzaamheden voor de KPN Academy vakmanschap Finance, in het bijzonder van de KPN NBA Mastercourse die ook open staat voor niet-KPN’ers. Verder is Van Kempen lid van de Adviesraad van Yacht.

Lees hieronder eerdere blogs van Kees van Kempen terug:

Controller en businessmanager onafscheidelijk duo
Finance Transformation: Past-, present- en future control
Andere rol, ander vakgebied, andere competentie
Intern verrekenen is intern gedoe
Finance selfie
Van A naar B en niet meteen van A naar D
Anti-maatwerk-commissie 
ESSA
Maak van je grootboek een kleinboek
Excellence en efficiency accelereren effectiviteit en impact