CDA: Niet iedereen profiteert van handelsverdragen

Komende woensdag gaan we naar de stembus. In aanloop van de Tweede Kamerverkiezingen sprak CFO.nl politieke partijen over economische en financiële thema’s. Hoe denken ze over zaken als ons belastingstelsel, robotisering of duurzaamheid? In deze laatste aflevering voor de verkiezingen Pieter Omtzigt, Kamerlid voor het CDA.

(Kijk voor eerdere afleveringen onderaan deze pagina)

Welke veranderingen wil het CDA doorvoeren in het belastingstelsel?

“Het CDA wil op termijn toe naar een veel simpeler belastingstelsel. Dat betekent minder rondpompen van belastinggeld, zoals via de toeslagen en minder fiscale sturing door allerlei aftrekposten en heffingskortingen die niemand meer snapt. Daarom stellen we een simpele sociale vlaktaks voor, met één tarief voor de meerderheid van de mensen en een topheffing voor de hogere inkomens. Ook moet het belastingstelsel rechtvaardiger worden voor alleenverdieners. Dat een alleenverdiener die 40.000 euro verdient veel meer belasting betaalt dan tweeverdieners die bij elkaar 40.000 euro verdienen, valt niet uit te leggen.
Ook bij de belastingen voor bedrijven kiest het CDA voor versimpeling: minder aftrekposten, zoals de beperking van de renteaftrek, met een lager tarief.”

Wat te doen met mensen die hun baan verliezen door robotisering?

"Kennis en vaardigheden zijn het kapitaal van de economie van de toekomst. Tegelijkertijd raken deze in deveranderende wereld sneller verouderd dan ooit tevoren. Daarom moeten we permanent investeren in kennis en vaardigheden. Dat is een opdracht aan werkgevers en werknemers. De ontwikkelingen op het gebied van ICT, robotisering en 3D-printen gaan razendsnel en hebben grote gevolgen voor onze economie en arbeidsmarkt. Het CDA wil dat leerlingen al in het primair onderwijs kennismaken met wetenschap en techniek.
Via het Techniekpact maken we afspraken met regio's over het kiezen, leren en werken in de techniek. En via een ambitieuze 'smart industry'-agenda dagen we het MKB uit om te innoveren en samen met hun medewerkers de nieuwe slimme maakindustrie vorm te geven.”

“Om een leven lang leren vorm en inhoud te geven willen wij de introductie van een individueel leerrecht waar werkgevers en werknemers samen voor sparen. Het wordt daarbij aantrekkelijk om uit de sectorfondsen het individueel leerrecht te financieren en te beheren. Het individueel leerrecht geldt voor alle mensen in de beroepsgeschikte leeftijd, ongeacht of iemand werkt of werkzoekend is en ongeacht de contractvorm. Vanwege het verminderen van de werkgelegenheid voor lager- en middelbaar geschoolden willen wij hen binnen deze regeling een extra stimulans geven zich verder te ontwikkelen.”

Er klinkt veel kritiek op handelsverdragen. Hoe belangrijk zijn die volgens u?

“Voor Nederland handelsland zijn handelsverdragen natuurlijk erg belangrijk. We verdienen erg veel geld met handel drijven. Toch moeten we erkennen dat niet iedereen profiteert van globalisering en dus van handelsverdragen. Daarin zijn we wellicht te ver doorgeschoten. Het CDA is dan ook niet op voorbaat altijd voorstander van een nieuw handelsverdrag met bijvoorbeeld de Verenigde Staten. Als dergelijke verdragen ten koste gaan van onze standaardaarden op het gebied van arbeidsomstandigheden, voedselveiligheid of milieueisen, dan behoudt het CDA liever de bestaande situatie.”

Hoe ziet u de toekomst van de EU?

“Het CDA is en blijft voorstander van het samenwerkingsverband dat de EU is, het heeft ons veiligheid en welzijn gebracht. Maar de EU moet terug naar haar kerntaken. Dat betekent dus samenwerken op het gebied van veiligheid, klimaat, energie, vluchtelingenbeleid en economische stabiliteit. Op andere terreinen moet de EU eerst duidelijk maken wat de meerwaarde is van EU-beleid. Het is ook belangrijk voor draagvlak onder de Europese bevolking dat de EU vooral doet wat lidstaten zelf niet (meer) kunnen oplossen.”

Doet het bedrijfsleven genoeg op het gebied van duurzaamheid?

“Zowel overheid, consumenten als het bedrijfsleven hebben een taak om van Nederland een duurzamer land te maken. Het CDA wil niet te veel opleggen vanuit de overheid, met allerlei nieuwe belastingen zoals linkse partijen willen. Wel willen we samen met consumenten en het bedrijfsleven iedereen stimuleren om te investeren in duurzaamheid. Het CDA wil daarom een investeringsbank oprichten die gaat investeren in duurzame en technologische innovatie. In een dergelijke constructie werkt iedereen in Nederland samen aan een duurzamer Nederland.”

Welke regels voor bedrijven moeten we absoluut afschaffen, welke moeten we onmiddellijk opstellen?

“Het CDA wil de loondoorbetaling bij ziekte terugbrengen van twee jaar tot acht weken. In plaats hiervan komt een verplichte verzekering voor alle werkenden (zzp en werknemers). Zo lopen met name kleinere bedrijven geen groot risico meer als ze iemand vast in dienst nemen. Dat zal voor meer werkgelegenheid zorgen. Het CDA wil verder dat zzp’ers verplicht voor hun pensioen gaan sparen. Dat komt de solidariteit in het stelsel ten goede, vergroot de eerlijke concurrentie tussen mensen in dienst en zzp’ers en voorkomt op de langere termijn een grote groep van arme gepensioneerden.”

Wat is jullie visie op de overheidsfinanciën, moeten we nu investeren of juist besparen?

“Na jaren van strakke bezuinigingen en lastenverhogingen, is het tijd voor investeringen en lastenverlichting. Doordat het economisch nu weer beter gaat, is daar ook wat ruimte voor. Het CDA kiest voor investeringen in defensie, veiligheid, onderzoek en innovatie, infrastructuur en handen aan het bed in de verpleeghuizen. Ook willen we investeringen in zaken waar mensen direct iets van gaan merken: een lager eigen risico in de zorg en lastenverlichting. Met de plannen van het CDA is er in 2021 nog wel een begrotingsoverschot, zodat we een buffer hebben voor als het economisch weer wat tegen zou zitten.”

Lees hier de interviews met de partijen terug:
D66: Bezit van eigen vermogen via belasting stimuleren
GroenLinks: “Financiële sector moet klein blijven”
ChristenUnie: Bedrijfsleven loopt voorop op gebied duurzaamheid
VVD: Concurrerend vpb-tarief gewoon nodig
SP: langetermijn in betere handen met medewerkerscommissaris
FvD: "Euro zal ophouden te bestaan"
PvdA: "Grote bedrijven ontspringen nu de dans"

Gerelateerde artikelen