ECB: geen bezwaar tegen bankierswet GroenLinks

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft geen bezwaar tegen een voorstel van GroenLinks om de minister van Financiën mee te laten beslissen over beloningen van topbankiers.

Volgens president Mario Draghi lijkt het plan niet in strijd met de bevoegdheden die de ECB zelf heeft als toezichthouder.

GroenLinks wil dat Nederlandse banken een verhoging van het vaste salaris van een bestuurder voortaan eerst voor moeten leggen aan de minister. De initiatiefwet, die is medeondertekend door zes andere oppositiepartijen, stuitte evenwel op kritiek van de Raad van State. Die wees erop dat niet de minister maar de ECB verantwoordelijk is voor het bankentoezicht.

Het ministerie van Financiën legde de kwestie voor aan de ECB, die dus vindt dat de bevoegdheden van minister en toezichthouder best naast elkaar kunnen bestaan. “De Europese Centrale Bank geeft ons gelijk'', aldus Tweede Kamerlid Bart Snels van GroenLinks. “De minister moet nee kunnen zeggen tegen te hoge salarissen van bestuurders van banken.''

Aanleiding om met het wetsvoorstel te komen, was de ophef die eerder dit jaar ontstond rond ING. De bank wilde het salaris van topman Ralph Hamers met 1 miljoen euro verhogen. Na een storm van kritiek, ook vanuit politiek Den Haag, besloot de raad van commissarissen dat voorstel weer van tafel te halen.

Om herhaling te voorkomen wil GroenLinks dat banken dergelijke besluiten voortaan eerst aan de minister voorleggen. Die moet beoordelen of een loonstijging niet te exorbitant is, en op maatschappelijk draagvlak kan rekenen.

(ANP)

Gerelateerde artikelen