Ziekenhuizen mogen winst aan investeerders uitkeren

Een meerderheid in de Tweede Kamer heeft na jarenlange discussie ingestemd met het voorstel van Minister Schippers om ziekenhuizen toe te staan winst te maken en uit te keren aan investeerders.

De minister wil overigens wel dat er “duidelijke voorwaarden” worden gesteld aan het uitkeren van winst door ziekenhuizen aan investeerders. De voorstanders het voorstel denken dat banken te terughoudend zijn met de geldverschaffing aan ziekenhuizen en zien het toestaan van het uitkeren van winst als een manier om meer privaat geld naar de zorgsector te doen stromen. De Minister van Volksgezondheid bijvoorbeeld meent dat ziekenhuizen voor pensioenfondsen een aantrekkelijke investering kunnen zijn.Schippers benadrukt dat investeren in ziekenhuizen niet voor iedere partij is toegestaan. Buitenlandse investeringsmaatschappijen worden bijvoorbeeld buitengesloten.Het gaat ook alleen om langetermijninvesteringen, die pas na jaren en onder ‘strenge voorwaarden’ rendement mogen opleveren. Het plan moet nog worden goedgekeurd door de Eerste Kamer. Gezien de controverse, is het niet ondenkbaar dat het plan hier nog sneuvelt. 

Gerelateerde artikelen