Zo denken politieke partijen over robotisering

In de verkiezingsprogramma’s is bijna niets te lezen over de gevolgen van robotisering voor de samenleving en de economie. CFO.nl ondervroeg in aanloop naar de verkiezingen zes partijen over dit thema: is het een bedreiging of een kans?

Lees ook: Politieke partijen blind voor de gevolgen van robotisering

De antwoorden van VVD, D66, GroenLinks, SP, ChristenUnie en Forum voor Democratie maken duidelijk dat een meerderheid robotisering als een kans ziet. Sommige partijen zien het als een ontwikkeling die nu eenmaal staat te gebeuren en waar je zeker de ogen niet voor moet sluiten. Wel geven de vrijwel alle partijen aan dat er maatregelen getroffen moeten worden voor de mensen wiens banen verdwijnen.

"Robot niet vrezen"

VVD noemt robotisering een kans. “We moeten de robot niet vrezen, maar de technologische vooruitgang omarmen.” De robot kan ook werk terugbrengen naar ons land, zo wijst de partij op de de Philips-fabriek in Drachten, waar nu met behulp van robots weer scheerapparaten gemaakt worden, met behulp van robots. “Tot enkele jaren geleden werden die in China gemaakt.” De partij vindt wel dat we ervoor moeten zorgen dat het zoveel mogelijk Nederlanders welvaart brengt.
Ook ChristenUnie noemt robotisering als een kans. “We maken complexe producten en daar verdienen we geld mee. We kunnen voorop blijven lopen, robotisering kan leiden tot een efficiëntere manier van produceren.”

Sommige partijen wijzen erop dat het eigenlijk niet om een nieuwe ontwikkeling gaat. Ze noemen de industriële revolutie, de komst van computers en de automatisering. Banen verdwenen, maar altijd kwamen er ook weer nieuwe functies bij:  “Robotisering is nu iets nieuws, maar dat waren de wasmachine, de stofzuiger en de elektrische broodrooster ook (Forum voor Democratie).”
D66: “Voor de Tweede Wereldoorlog werkte een groot deel van de mensen in de agrarische sector. Banen in bijvoorbeeld de ICT of gamesindustrie bestonden nog niet.”

Omscholing

Meerdere partijen wijzen erop dat er iets moet gebeuren voor mensen die hun baan kwijtraken door robotisering. Werknemers moeten tijdig omgeschoold worden, zodat ze ander werk kunnen gaan doen. D66 noemt onderwijs en een ‘leven lang leren’ hierin een speerpunt. ChristenUnie zegt dat mensen die praktisch geschoold zijn, moeten leren werken met robots. GroenLinks ziet nog mogelijkheden om de ontwikkeling bij te sturen: “Hoge lasten op arbeid zorgen voor verdringing van mensen en werken robotisering in de hand.”

Robotisering biedt ook kansen op andere gebieden, bijvoorbeeld GroenLinks ziet robotisering als een mogelijkheid op meer vrije tijd. Werk zou herverdeeld moeten worden, waardoor mensen minder gaan werken, in plaats van hun baan kwijtraken. Wel roept de partij op tot een eerlijke verdeling van de opbrengsten. “Je moet de winsten van robotisering belasten, zodat het niet ten gunste komt van de vermogenden. Het moet ten goede komen aan de samenleving.” SP denkt dat het goed is als mensen door robotisering niet heel lang hetzelfde eentonige werk hoeven te doen. 

ChristenUnie wijst nog op een ander mogelijk voordeel van robotisering, het kan oudere werknemers ontlasten. “Robots kunnen het werk van 50-plussers verlichten. Als mensen last krijgen van hun lichaam kunnen ze toch blijven werken.”

De SP noemt robotisering naast een kans ook een bedreiging. “Mensen kunnen werk dat bij ze past of waar ze geschikt voor zijn kwijtraken.” De oplossing hiervoor verschilt niet van die van de andere partijen: die ligt volgens de partij in omscholing.

Lees hier de interviews met de partijen terug:
D66: Bezit van eigen vermogen via belasting stimuleren
GroenLinks: “Financiële sector moet klein blijven”
ChristenUnie: Bedrijfsleven loopt voorop op gebied duurzaamheid
VVD: Concurrerend vpb-tarief gewoon nodig
SP: langetermijn in betere handen met medewerkerscommissaris
FvD: "Euro zal ophouden te bestaan"
PvdA: "Grote bedrijven ontspringen nu de dans"